İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Banner


ARISAN ÇELİK, iş sağlığı ve güvenliğini şirket politikasının ayrılmaz bir parçası kabul ederek, ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı taahhüt etmiştir.

ARISAN ÇELİK, çalışanları ve diğer tüm paydaşları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaya ve operasyonlarını güvenli bir şekilde yürütmeye kararlıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği, operasyonlarımızın her alanında dikkate alınması gereken temel bir değerdir. İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimiz, şirketimizin her kademesinde yönetim sistemimizin bir parçasıdır. Kazaların ve mesleki hastalıkların önlenmesi için üzerine düşeni yapmak yönetimin sorumluluğudur.

Politikamız, tüm personele sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamaktır. Kazaları ve yaralanmaları önlemek, yangın ve benzeri afetleri kısa zamanda etkisiz hale getirmek amacıyla yönetim her türlü makul önlemi almayı hedeflemiştir.

İş sağlığı ve güvenliği için, yönetimimiz bu politikaya uygun olarak hedefleri tespit etmek, yayınlamak, çalışanlarımızın önerilerini de alarak sisteme aktif olarak katılımlarını sağlamak, uygulama da ise gerekli kaynakları kullanmak kararlılığı içindedir.